فکس از Gmail، Yahoo و … بصورت رایگان

ارسال فکس از طریق ایمیل

از طریق Gmail ،Yahoo ،Outlook ،Hotmail یا هر ایمیل دیگری بصورت رایگان فکس ارسال نمایید. فقط کافی است فایل خود را بارگذاری نمایید. فکس شما در کمتر از چند ثانیه ارسال می شود.

اطلاع رسانی وضعیت فکس در ایمیل شما

دریافت وضعیت فکس بطور مستقیم در ایمیل و یا دريافت notification از طریق اپلیکیشن FAX.IR بر روی تلفن همراه شما

امنیت

برای امنیت بیشتر شما می توانید این قابلیت را از طریق حساب کاربری FAX.IR خود فعال و یا غیرفعال نمایید.

رایگان

فعال سازی قابلیت ایمیل به فکس بصورت کاملا رایگان

اطلاع رسانی وضعیت فکس در ایمیل شما

دریافت وضعیت فکس بطور مستقیم در ایمیل و یا دريافت notification از طریق اپلیکیشن FAX.IR بر روی تلفن همراه شما

امنیت

برای امنیت بیشتر شما می توانید این قابلیت را از طریق حساب کاربری FAX.IR خود فعال و یا غیرفعال نمایید.

رایگان

فعال سازی قابلیت ایمیل به فکس بصورت کاملا رایگان

نحوه کارکرد

  • مطمئن شوید که ارسال فکس از طریق ایمیل ثبت نام شده در FAX.IR باشد، اعتبار کافی برای ارسال فکس داشته باشید و قابلیت “ایمیل به فکس” در پروفایل شما فعال باشد.
  • در قسمت ايميل مقصد (To) شماره فکس مقصد همراه با کد کشور و کد شهر به همراه fax.ir@ را وارد نمایید. (مثال: ‎+982189770000@fax.ir). اگر قصد ارسال به چندین مقصد دارید برای جداسازی شماره ها از كاما استفاده نمایید :(مثال: ‎+982189770000@fax.ir, ‎+982189781001@fax.ir)
  • در قسمت موضوع (Subject) هر متنی را وارد نمایید به عنوان یادداشت در بایگانی برای آن فکس ارسالی ثبت خواهد شد. در صورت عدم نیاز می توانید این قسمت را خالی بگذارید.
  • فایل های مورد نظر را بارگذاری نمایید (فرمت های pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, tiff پشتیبانی می شوند) و در صورت تمایل می توانید متن مد نظر خود را در ایمیل تایپ نمایید تا به عنوان صفحه ی اول فکس شما ارسال شود.
  • ایمیل خود را ارسال نماييد و منتظر اطلاع رسانی وضعیت فکس در ایمیل خود باشید.

نحوه کارکرد

  • مطمئن شوید که ارسال فکس از طریق ایمیل ثبت نام شده در FAX.IR باشد، اعتبار کافی برای ارسال فکس داشته باشید و قابلیت “ایمیل به فکس” در پروفایل شما فعال باشد.
  • در قسمت ايميل مقصد (To) شماره فکس مقصد همراه با کد کشور و کد شهر به همراه fax.ir@ را وارد نمایید. (مثال: ‎+982189770000@fax.ir). اگر قصد ارسال به چندین مقصد دارید برای جداسازی شماره ها از كاما استفاده نمایید :(مثال: ‎+982189770000@fax.ir, ‎+982189781001@fax.ir)
  • در قسمت موضوع (Subject) هر متنی را وارد نمایید به عنوان یادداشت در بایگانی برای آن فکس ارسالی ثبت خواهد شد. در صورت عدم نیاز می توانید این قسمت را خالی بگذارید.
  • فایل های مورد نظر را بارگذاری نمایید (فرمت های pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, tiff پشتیبانی می شوند) و در صورت تمایل می توانید متن مد نظر خود را در ایمیل تایپ نمایید تا به عنوان صفحه ی اول فکس شما ارسال شود.
  • ایمیل خود را ارسال نماييد و منتظر اطلاع رسانی وضعیت فکس در ایمیل خود باشید.