1. راهنما
  2. عمومی
  3. آیا امکان انتخاب شماره فکس دلخواه خود را دارم؟

آیا امکان انتخاب شماره فکس دلخواه خود را دارم؟

پس از انتخاب نوع اشتراک (ساده، پیشرفته و یا سازمانی)، این امکان را دارید تا شماره فکس خود را نیز انتخاب نمایید. شماره فکس شما می تواند تصادفی، انتخابی و یا طلایی باشد.

 

نوع شماره هزینه (یکبار) توضیحات
تصادفی رایگان شماره بصورت تصادفی انتخاب شده است و هزینه اضافی ندارد
انتخابی
۱۰۰,۰۰۰ تومان فراتر از لیست تصادفی، به دنبال شماره های خوش شانسی خود باشید
طلایی ۲۰۰,۰۰۰ تومان فراتر از شماره های خوش شانسی، به دنبال یک شماره رند باشید

 

شما می توانید یک شماره تصادفی برای اشتراک خود انتخاب کرده یا با پرداخت یک بار هزینه یکی از شماره های انتخابی و طلایی را انتخاب کنید. در شماره انتخابی، می توانید به دنبال یک شماره خاص و یا یک الگوی خاص (pattern) باشید و در شماره طلایی، شماره های رند به شما پیشنهاد می شود.

لازم به ذکر است تا زمانی که شما اشتراک خود را تمدید نمایید شماره فکس شما نیز حفظ می گردد اما با تمدید نکردن، در شماره های تصادفی یک ماه و در شماره های انتخابی و طلایی تا دو ماه فرصت تمدید اشتراک را دارید.