1. راهنما
  2. ارسال فکس
  3. حداکثر تعداد و حجم فایل برای ارسال فکس چقدر است؟

حداکثر تعداد و حجم فایل برای ارسال فکس چقدر است؟

 شما می توانید حداکثر ۱۰ فایل مختلف را به طور یکجا ارسال کرده به شرطی که مجموع حجم آن ها بیشتر از ۲۰MB نشود. هنگام ارسال فکس از طریق ایمیل هم حتما به این محدودیت تعداد و حجم هنگام ارسال فکس دقت کنید.