1. راهنما
  2. بایگانی
  3. خطای «ناموفق (اعتبار ناکافی)» چیست و چطور آن را رفع کنم؟

خطای «ناموفق (اعتبار ناکافی)» چیست و چطور آن را رفع کنم؟

یکی از خطاهایی که ممکن است کاربر هنگام ارسال فکس با آن مواجه شود، خطای «ناموفق (اعتبار ناکافی)» است. این خطا وقتی پیش می آید که یا تعداد صفحات مجاز برای ارسال یا دریافت فکس به پایان رسیده و یا اینکه اعتبار کاربر به پایان رسیده است.

برای رفع مشکل اعتبار ناکافی و ارسال موفق فکس، می توانید اعتبار خود را افزایش بدهید و یا اینکه اشتراک خود را ارتقا دهید.