1. راهنما
  2. ارسال فکس
  3. فرمت شماره فکس مقصد (قسمت گیرنده) به چه شکل است؟

فرمت شماره فکس مقصد (قسمت گیرنده) به چه شکل است؟

در هنگام وارد کردن شماره فکس مقصد در قسمت گیرنده باید فرمت شماره را رعایت کنید:

در ابتدا علامت به علاوه (+) را گذاشته، پس از آن عدد ۹۸ به عنوان کد کشور ایران، پیش شماره شهرستان مقصد و در نهایت شماره فکس گیرنده (مقصد) را وارد کنید.

مثلا، شماره زیر، مربوط به یک شماره فکس در شهر تهران میباشد:

982189770000+

پیش از ارسال فکس، حتما مطمئن شوید که فرمت شماره فکس به درستی رعایت گردیده است