1. راهنما
  2. ارسال فکس
  3. قابلیت «لغو فکس هنگام ارسال» چیست و چگونه از آن استفاده کنم؟

قابلیت «لغو فکس هنگام ارسال» چیست و چگونه از آن استفاده کنم؟

با استفاده از قابلیت لغو فکس هنگام ارسال، کاربر به راحتی امکان انصراف از ارسال فکس، تا قبل از تحویل فکس به مقصد را دارد. برای لغو فکس، حتی در وضعیت «در حال ارسال» مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. بعد از اینکه فکس خود را ارسال کردید، وارد قسمت بایگانی شوید

۲. به قسمت منتظر ارسال بروید تا لیستی از فکس هایی که در حال ارسال هستند را مشاهده نمایید

۳.  فکس مورد نظر را را پیدا کرده، روی آیکون ۳نقطه کلیک نمایید و گزینه حذف را انتخاب کنید

۴.فرآیند را تایید کرده تا ارسال مورد نظر لغو گردد.