1. راهنما
  2. ارسال فکس
  3. نحوه ارسال فکس به شماره داخلی چگونه است؟

نحوه ارسال فکس به شماره داخلی چگونه است؟

برای ارسال فکس به شماره ای که داخلی دارد، بایستی شماره مقصد را به همراه یک تا ده ستاره (هر ستاره به منزله یک ثانیه مکث می باشد) و سپس داخلی مورد نظر خود را وارد نمایید.

به عنوان مثال اگر بخواهید فکسی را به شماره ۸۹۷۷۰۰۰۰ داخلی ۱۴۱ ارسال کنید، باید در قسمت مقصد شماره را اینگونه وارد نمایید:

+982189770000****141

توجه داشته باشید که با استفاده از روش ارسال فکس به شماره داخلی، به راحتی می توانید از طریق کامپیوتر یا گوشی تلفن همراه خود، اقدام به ارسال فکس به سازمان ها (با شماره داخلي مشخص) و همچنین تلفن های گویا نمایید.

اگر هنوز کاربر FAX.IR نشده اید، روی دکمه زیر کلیک کرده و پس از ثبت نام رایگان، اقدام به ارسال فکس به شماره داخلی در هر نقطه ایران نمايید.

FAX.IR-Sign-Up-Free