1. راهنما
  2. اشتراک
  3. چرا مبلغ پرداختی از حسابم کسر شده ولی به اعتبارم اضافه نشده است؟

چرا مبلغ پرداختی از حسابم کسر شده ولی به اعتبارم اضافه نشده است؟

  • اگر پرداخت را بصورت کارت به کارت و يا واریز وجه انجام داده ايد برای اعمال اعتبار در حساب کاربری، پیش فاکتور خود را به همراه رسید پرداخت بانکی و یا فیش واریزی خود به ایمیل support@fax.ir ارسال نمایید.
  • اگر پرداخت شما از طریق درگاه های بانکی سامانه FAX.IR انجام شده، ممکن است تراکنش شما ناموفق بوده باشد. جهت پیگیری بازگشت مبلغ کسر شده می توانید با بانک مبدا تماس حاصل نمایید.