1. راهنما
  2. عمومی
  3. چه اشتراکی مناسب من است؟

چه اشتراکی مناسب من است؟

وجود تنوع در اشتراک FAX.IR این امکان را به کاربر می دهد تا بسته به نیاز خود، بتواند اشتراک مناسب را تهیه نماید.

با توجه به میزان مصرف و استفاده از فکس، یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

من کاربر پرمصرفی نیستم و فقط میخواهم که FAX.IR را تست کنم

من کاربر پرمصرفی نیستم، اما نیاز به ارسال بیش از ۱۰ صفحه فکس دارم

من برای کسب و کارم نیاز به یک خط فکس دارم

من یک کاربر پرمصرف فکس هستم

سازمان من نیاز به چندین خط فکس با قابلیت مدیریت روی آنها دارد

 

من کاربر پرمصرفی نیستم و فقط میخواهم که FAX.IR را تست کنم

با عضویت در اشتراک رایگان می توان ۱۰ فکس رایگان ارسال کرد.در اشتراک رایگان شما برای ارسال بیشتر باید هزینه آن را بپردازید. برای اشتراک رایگان از این لینک استفاده کنید.

من کاربر پرمصرفی نیستم، اما نیاز به ارسال بیش از ۱۰ صفحه فکس دارم

شما انتخاب های زیادی دارید.

می توانید با اشتراک رایگان و خرید شارژ اضافی همواره حساب کاربری خود را شارژ کنید. با اشتراک ساده و یا پیشرفته بسته به نیاز خود در صفحات ارسالی و دریافتی می توانید از آن ها استفاده کرده و در آخر اگر نیازی دیگر به استفاده نداشتید، می توانید با تمدید نکردن حساب کاربری خود آن را غیر فعال کنید. برای دیدن تعرفه ها می توانید از این لینک استفاده کنید.

من برای کسب و کارم نیاز به یک خط فکس دارم

اگر شما می خواهید که یک شماره برای دریافت فکس داشته باشید 2 راه دارید، اشتراک ساده یا پیشرفته. تفاوت این دو اشتراک به میزان استفاده شما از فکس بستگی دارد. وارد صفحه تعرفه ها شده و اشتراک مناسب خود را انتخاب نمایید.

من یک کاربر پرمصرف فکس هستم

با توجه به کسب و کار شما و نیز استفاده شما از فکس، می توانید یکی از اشتراک های پیشرفته و یا سازمانی را انتخاب کنید. فقط قبل از انتخاب باید تعداد فکس های ارسالی و دریافتی هرماه خود را نیاز سنجی کنید.

شما می توانید ازصفحه تعرفه ها میزان هزینه ارسال و دریافت را مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که اگر شما نیاز به بیش از یک شماره فکس دارید، باید اشتراک سازمانی را انتخاب نمایید.

سازمان من نیاز به چندین خط فکس با قابلیت مدیریت روی آنها دارد

اگر شما به بیش از یک شماره فکس نیاز دارید باید اشتراک سازمانی را انتخاب کنید. در این اشتراک شما می توانید، کاربران و میزان استفاده آن ها از فکس را مدیریت کنید.

در اشتراک سازمانی شما به این قابلیت ها دسترسی دارید:

  • دریافت شماره از ۲ تا ۵۰۰ عدد
  • دعوت ۵۰۰ کاربر برای حساب کاربری خود
  • مدیریت متمرکز تمامی کاربران و میزان مصرف آن ها

اگر به تعداد بیشتری شماره فکس نیاز داشتید، با ما تماس بگیرید.