1. راهنما
  2. ارسال فکس
  3. چگونه از قابلیت ارسال به تلفکس استفاده کنیم؟

چگونه از قابلیت ارسال به تلفکس استفاده کنیم؟

قابلیت ارسال به تلفکس برای زمانی است که فکس مقصد روی حالت دریافت اتوماتیک نبوده و ابتدا یک اپراتور پاسخ تماس را می دهد. در این حالت، پس از برقراری تماس، ابتدا متن پیش فرضی، مبنی بر درخواست ارسال فکس، برای طرف مقابل گویش شده و پس از زدن کلید استارت توسط گیرنده، فکس ارسال خواهد شد.

برای فعال کردن قابلیت ارسال به تلفکس و تغییر تنظیمات آن، ابتدا وارد حساب کاربری خود در FAX.IR شده و یا اپلیکیشن مربوطه را روی گوشی هوشمند خود باز کرده و سپس مراحل زیر را طی نمایید:

۱. وارد صفحه ارسال فکس شده و روی تنظیمات در سمت چپ گزینه ارسال کلیک کنید

۲. در صفحه تنظیمات، قابلیت ارسال به تلفکس را فعال کرده تا تنظیمات مربوط به آن ظاهر شود

۳. در اینجا زبان پیام (انگلیسی یا فارسی)، جنسیت اعلان کننده (آقا یا خانم) و همچنین اعلام یا عدم اعلام عبارت FAX.IR در متن را مشخص نمایید

۴. پیام را پخش کرده و در صورت رضایت روی گزینه ذخیره کلیک کرده و اقدام به ارسال فکس نمایید.

 

۱. وارد صفحه ارسال فکس شده و روی آیکون تنظیمات در بالا سمت چپ صفحه ضربه بزنید

۲. در صفحه تنظیمات، قابلیت ارسال به تلفکس را فعال کرده تا تنظیمات مربوط به آن ظاهر شود

۳. در اینجا زبان پیام (انگلیسی یا فارسی)، جنسیت اعلان کننده (آقا یا خانم) و همچنین اعلام یا عدم اعلام عبارت FAX.IR در متن را مشخص نمایید

۴. پیام را پخش کرده و در صورت رضایت روی گزینه ذخیره ضربه زده و اقدام به ارسال فکس نمایید.

۱. وارد صفحه ارسال فکس شده و روی آیکون تنظیمات در بالا سمت چپ صفحه ضربه بزنید

۲. در صفحه تنظیمات، قابلیت ارسال به تلفکس را فعال کرده تا تنظیمات مربوط به آن ظاهر شود

۳. در اینجا زبان پیام (انگلیسی یا فارسی)، جنسیت اعلان کننده (آقا یا خانم) و همچنین اعلام یا عدم اعلام عبارت FAX.IR در متن را مشخص نمایید

۴. پیام را پخش کرده و در صورت رضایت روی گزینه ذخیره ضربه زده و اقدام به ارسال فکس نمایید.