1. راهنما
  2. پروفایل
  3. چگونه اطلاع رسانی از طریق پیامک یا ایمیل را فعال / غیرفعال کنم؟

چگونه اطلاع رسانی از طریق پیامک یا ایمیل را فعال / غیرفعال کنم؟

به عنوان یک کاربر،‌ شما این امکان را دارید تا نحوه اطلاع رسانی بابت دریافت یا ارسال فکس را شخصی سازی نمائید. بدین صورت که  میتوانید مشخص کنید که آیا بابت ارسال یا دریافت فکس، پیامک یا ایمیل دریافت کنید یا اینکه پیامی دریافت نکنید. به منظور شخصی سازی نحوه اطلاع برای فکسهای ارسالی و همچنین فکسهای جدید، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید

۱. وارد حساب کاربری خود در FAX.IR شوید

۲. به قسمت پروفایل رفته و سپس وارد برگه تنظیمات عمومی شوید

۳. روی گزینه ویرایش در قسمت فکس من کلیک کنید

۴. روی گزینه تغییرات  در سمت چپ اطلاع رسانی کلیک کرده تا وارد صفحه تنظیمات نحوه اطلاع رسانی شوید

۵. در اینجا تعیین کنید که چگونه بابت فکس دریافتی و ارسالی، از طریق پیامک (SMS) و ایمیل مطلع شوید

شما میتوانید تا حداکثر ۵ آدرس ایمیل و ۵ شماره تلفن همراه، جهت اطلاع از فکس جدید تعریف نمائید