1. راهنما
  2. پروفایل
  3. چگونه امکان ذخیره فکس ها در بایگانی را فعال / غیر فعال کنم؟

چگونه امکان ذخیره فکس ها در بایگانی را فعال / غیر فعال کنم؟

شما، به عنوان کاربر FAX.IR این امکان را دارید تا همه فکس های خود را در بایگانی خود ذخیره نمایید. توجه داشته باشید که اگر قابلیت ذخیره فکس ها را غیرفعال کنید، هیچ کدام از فکس های شما ذخیره نمی شود، حتی بعد از فعال کردن مجدد این قابلیت، در دسترس نخواهند بود.

برای فعال / غیرفعال کردن قابلیت ذخیره فکس ها در بایگانی، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. وارد حساب کاربری خود شده و به قسمت پروفایل بروید

۲. در برگه عمومی، قسمت فکس من را پیدا کرده و روی گزینه ویرایش کلیک نمایید

۳. بنا به نیاز خود، وضعیت گزینه ذخیره فکس ها در FAX.IR را فعال یا غیرفعال کنید

۴. برای اعمال تغییر، روی گزینه ذخیره کلیک نمایید.

۱. اپلیکیشن FAX.IR را روی گوشی و یا تبلت خود باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید

۲. به پروفایل رفته ودر قسمت عمومی گزینه فکس من را انتخاب کنید

۳. روی گزینه بایگانی فکس ها در FAX.IR ضربه زده و وضعیت ذخیره را فعال یا غیرفعال کنید

۱. اپلیکیشن FAX.IR را روی آیفون و یا آیپد خود باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید

۲. به پروفایل رفته و در قسمت عمومی گزینه اطلاعات حساب را انتخاب کنید

۳. روی گزینه بایگانی فکس ها در FAX.IR ضربه زده و وضعیت ذخیره را فعال یا غیرفعال کنید.