1. راهنما
  2. ارسال فکس
  3. چگونه به فکس خود صفحه اول (Cover Page) اضافه کنم؟

چگونه به فکس خود صفحه اول (Cover Page) اضافه کنم؟

صفحه اول فکس (cover page) می تواند شامل معرفی فرستنده، اطلاعات گیرنده و همچنین مختصری از محتوای فکس در صفحات بعدی باشد.

برای ایجاد صفحه اول و قرار دادن آن در ابتدای اسناد ارسالی، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. وارد حساب کاربری خود شده و به صفحه ارسال فکس بروید

۲. شماره مقصد را وارد کرده و سپس از طریق گزینه افزودن فایل، اسنادی که می خواهید از طریق فکس ارسال کنید را اضافه نمایید

۳. حال برای اضافه کردن «صفحه اول» به فکس خود، روی گزینه افزودن متن کلیک کرده و متن مورد نظر خود را تایپ نمایید. شما همچنین می توانید که از طریق گزینه افزودن فایل، یک سند را به عنوان صفحه اول فکس، بارگذاری نمایید

۴. مطمئن شوید که صفحه اول مورد نظر شما، در بالای لیست فایل های بارگذاری شده قرار داشته و سپس روی گزینه ارسال کلیک نمایید.

۱. اپلیکیشن اندرویدی FAX.IR را روی گوشی یا تبلت خود باز کنید

۲. شماره مقصد را وارد کرده و سپس از طریق گزینه افزودن فایل، اسنادی که می خواهید از طریق فکس ارسال کنید را اضافه نمایید

۳. حال برای اضافه کردن «صفحه اول» به فکس خود، روی گزینه افزودن متن کلیک کرده و متن مورد نظر خود را تایپ نمایید. شما همچنین می توانید که از طریق گزینه افزودن فایل، یک سند را به عنوان صفحه اول فکس، بارگذاری نمایید

۴. مطمئن شوید که صفحه اول مورد نظر شما، در بالای لیست فایل های بارگذاری شده قرار داشته و سپس روی گزینه ارسال ضربه بزنید.

۱. اپلیکیشن FAX.IR را روی آیفون و یا آیپد خود باز کنید

۲. شماره مقصد را وارد کرده و سپس از طریق گزینه افزودن فایل، اسنادی که می خواهید از طریق فکس ارسال کنید را اضافه نمایید

۳. حال برای اضافه کردن «صفحه اول» به فکس خود، روی گزینه افزودن متن کلیک کرده و متن مورد نظر خود را تایپ نمایید. شما همچنین می توانید که از طریق گزینه افزودن فایل، یک سند را به عنوان صفحه اول فکس، بارگذاری نمایید

۴. مطمئن شوید که صفحه اول مورد نظر شما، در بالای لیست فایل های بارگذاری شده قرار داشته و سپس روی گزینه ارسال ضربه بزنید.