1. راهنما
  2. اشتراک
  3. چگونه تعداد صفحات باقی مانده در اشتراکم را ببینم؟

چگونه تعداد صفحات باقی مانده در اشتراکم را ببینم؟

با توجه به نوع اشتراک شما (رایگان، ساده، پیشرفته و سازمانی)، تعداد صفحات تخصیص داده به شما متفاوت است. با اتمام این صفحات، کاربر نیاز به خرید اعتبار جهت ادامه استفاده از سرویس فکس خود و دریافت و ارسال فکس دارد. برای اطلاع از تعداد صفحات باقی مانده در اشتراک خود، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. وارد حساب کاربری خود در FAX.IR شوید

۲. به پروفایل رفته و سپس برگه اشتراک و پرداخت ها را انتخاب نمایید

۳. در کادر مربوط به اطلاعات اشتراک، گزینه صفحات باقی مانده را پیدا کرده و تعداد صفحات باقی مانده در اشتراک خود را مشاهده کنید.

۱. ابتدا اپلیکیشن اندرویدی FAX.IR را روی گوشی یا تبلت خود باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید

۲. به پروفایل رفته و سپس از قسمت اشتراک و پرداخت ها روی گزینه صفحات باقی مانده ضربه بزنید

۳. در گزینه صفحات باقی مانده می توانید تعداد صفحات باقی مانده را مشاهده کرده و با زدن ضربه روی این گزینه، جزئیات آن را مشاهده نمایید.

۱. ابتدا اپلیکیشن FAX.IR را روی آیفون یا آپید خود باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید

۲. به پروفایل رفته و سپس از قسمت اشتراک و پرداخت ها روی گزینه اطلاعات اشتراک ضربه بزنید

۳. در گزینه صفحات باقی مانده می توانید تعداد صفحات باقی مانده را مشاهده کرده و با زدن ضربه روی این گزینه، جزئیات آن را مشاهده نمایید.