1. راهنما
  2. ایمیل به فکس
  3. چگونه قابلیت ایمیل به فکس (ارسال فکس از طریق ایمیل) را فعال / غیرفعال کنم؟

چگونه قابلیت ایمیل به فکس (ارسال فکس از طریق ایمیل) را فعال / غیرفعال کنم؟

قابلیت ارسال فکس از طریق ایمیل به صورت پیش فرض فعال بوده و شما به عنوان کاربر FAX.IR از طریق این قابلیت می توانید از طریق ایمیل، به مقصد (مقاصد) مورد نظر خود ارسال فکس کنید.

اگر به هر دلیلی، تمایل به فعال بودن قابلیت ایمیل به فکس را ندارید، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. وارد حساب کاربری خود در FAX.IR شوید

۲. وارد قسمت پروفایل شوید

۳. در برگه عمومی، روی گزینه ویرایش در قسمت فکس من کلیک کنید

۴. برای غیرفعال کردن قابلیت ایمیل به فکس، مطمئن شوید که گزینه قابلیت ارسال فکس از ایمیل روی گزینه غیرفعال تنظیم شده است

۵. روی دکمه ذخیره کلیک کرده تا تنظیمات ذخیره گردد.