1. راهنما
  2. دفترچه تلفن
  3. چگونه می توانم یک لیست مخاطبین را به صورت یکجا وارد دفترچه تلفن کنم؟

چگونه می توانم یک لیست مخاطبین را به صورت یکجا وارد دفترچه تلفن کنم؟

توجه داشته باشید که این راهنما فقط برای نسخه تحت وب می باشد.

از دو طریق می توانید به دفترچه تلفن خود مخاطب اضافه کنید: اضافه کردن به صورت دستی و یا اضافه کردن یک لیست به صورت یکجا.

برای اضافه کردن یک لیست مخاطبین به صورت یکجا به دفترچه تلفن، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. وارد حساب کاربری خود در FAX.IR شوید

۲. به قسمت دفترچه تلفن رفته و روی افزودن از Excel کلیک نمایید

۳.  در صفحه باز شده، حتما راهنمای بارگذاری را مطالعه کرده و مطمئن شوید که لیستی که می- خواهید بارگذاری کنید، مطابق با ضوابط گفته شده است

۴. روی افزودن کلیک کرده و لیست مخاطبین خود را اضافه نمایید.