1. راهنما
  2. اشتراک سازمانی
  3. چگونه می توانم یک کاربر را غیر فعال کنم؟ (سازمانی)

چگونه می توانم یک کاربر را غیر فعال کنم؟ (سازمانی)

در اشتراک سازمانی، ادمین حساب سازمانی، امکان غیرفعال کردن یک کاربر را دارد. توجه داشته باشید که پس از غیرفعال شدن کاربر، وی دیگر قادر به ورود به حساب کاربری خود نبوده اما بایگانی وی حفظ خواهد شد.

برای غیرفعال کردن یک کاربر، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. به حساب ادمین سازمانی خود بروید

۲. به قسمت کاربران رفته و کاربر مورد نظر را انتخاب کنید. کاربر نباید در انتظار تایید باشد. بر روی آیکون ۳نقطه (سمت راست) کلیک کنید و  غیرفعال کردن را انتخاب نمایید

۳. یک پنجره نمایش داده می شود و از شما می خواهد که غیر فعال کردن ورود کاربر را تایید کنید.

کاربر دیگر قادر به ورود به سیستم نخواهد بود.

 

توجه داشته باشید که فقط ادمین حساب سازمانی و فقط از طریق نسخه وب می تواند این فرآیند را انجام دهد.