1. راهنما
  2. اشتراک سازمانی
  3. چگونه می توانم یک شماره فکس اضافه کنم؟ (سازمانی)

چگونه می توانم یک شماره فکس اضافه کنم؟ (سازمانی)

در اشتراک سازمانی، ادمین حساب سازمانی، امکان اضافه کردن شماره فکس به پنل خود را دارد. برای اضافه کردن یک شماره فکس، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. به حساب ادمین سازمانی خود در FAX.IR بروید

۲. به قسمت شماره ها رفته و از آن جا افزودن شماره جدید را کلیک نمایید

۳. در اینجا شماره فکس مورد نظر خود را انتخاب کرده و مرحله پرداخت رو انجام داده (یا از اعتبار موجود استفاده کنید) تا این شماره به پنل سازمانی شما اضافه گردد.

بیشتر بخوانید:‌ آیا امکان انتخاب شماره فکس خود را دارم؟

توجه داشته باشید که هزینه تخصیص شماره فکس را یک بار می پردازید، اما برای حفظ آن نیاز به تمدید اشتراک (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالیانه) دارید.

توجه داشته باشید که فقط ادمین حساب سازمانی و فقط از طریق نسخه وب می تواند این فرآیند را انجام دهد.