1. راهنما
  2. اشتراک سازمانی
  3. چگونه می توانم یک چارت سازمانی برای کاربران خود ایجاد کنم؟ (سازمانی)

چگونه می توانم یک چارت سازمانی برای کاربران خود ایجاد کنم؟ (سازمانی)

در اشتراک سازمانی، ۳ نقش اصلی تعریف شده است:

  • ادمین سازمان
  • مدیر سازمان
  • کاربر سازمان

ادمین سازمان مسئول پنل اشتراک سازمانی بوده و می تواند تمام کاربران و شماره ها را مدیریت کند. او شامل چارت سازمانی نمی شود.

مدیر سازمان مسئولیت تعدادی از کاربران را برعهده دارد. او می تواند به آرشیو کاربر دسترسی پیدا کند.

در ادامه و با انجام مراحل زیر، به سادگی سلسله مراتب را در پنل سازمانی خود ایجاد نمائید:

۱. به حساب ادمین سازمانی خود بروید.

۲. به قسمت کاربران بروید و مطمئن شوید که چند کاربر دارید. در بالا سمت چپ گزینه ویرایش چارت سازمانی را بزنید.

چارت سازمانی را می توان در ۳ سطح تنظیم کرد. همانطور که در شکل زیر ملاحظه می کنید شما می بایست فلشی که در کنار نام کاربری وجود دارد را کشیده و به سطح مورد نظر انتقال دهید.

سلسله مراتب

۳. هنگامی که چارت سازمانی ویرایش شد، روی ذخیره در بالا سمت چپ کلیک کنید.

توجه: هر کاربری که تحت مسئولیت کاربری دیگر قرار می گیرد به عنوان مدیر سازمان در نظر گرفته می شود که می تواند به بایگانی کاربران خود دسترسی داشته باشد.

در تصویر بالا،manager1 می تواند به آرشیو user1 و user2 دسترسی پیدا کند. و user1  می تواند به آرشیو user2  دسترسی پیدا کند. اما manager1 نمی تواند به آرشیو user3 و user4 دسترسی پیدا کند. به همین ترتیب، manager2 می تواند به آرشیو user3 و user4 دسترسی پیدا کند، اما user3 و user4 نمی توانند به آرشیو یکدیگر دسترسی پیدا کنند.

توجه داشته باشید که فقط ادمین حساب سازمانی و فقط از طریق نسخه وب می تواند این عملیات را انجام دهد.