1. راهنما
  2. اشتراک سازمانی
  3. چگونه می توانم یک کاربر را حذف کنم؟ (سازمانی)

چگونه می توانم یک کاربر را حذف کنم؟ (سازمانی)

در اشتراک سازمانی، ادمین حساب سازمانی، امکان حذف کردن یک کاربر را دارد. توجه داشته باشید که پس از حذف کاربر، وی دیگر قادر به ورود به حساب کاربری خود نبوده و تمامی بایگانی وی نیز حذف خواهد شد.

برای حذف یک کاربر، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. به حساب ادمین سازمانی خود بروید

۲. به قسمت کاربران رفته و کاربر مورد نظر را انتخاب کنید. روی آیکون سه نقطه (سمت راست) کلیک کرده و حذف را انتخاب نمایید

۳. یک پنجره برای شما نمایش داده می شود که از شما می خواهد حذف کاربر مورد نظر را تایید کنید.

توجه داشته باشید که فقط ادمین حساب سازمانی و فقط از طریق نسخه وب می تواند این فرآیند را انجام دهد.