1. راهنما
  2. اشتراک سازمانی
  3. چگونه می توانم یک کاربر را دعوت کنم؟ (سازمانی)

چگونه می توانم یک کاربر را دعوت کنم؟ (سازمانی)

در اشتراک سازمانی، ادمین حساب سازمانی، امکان دعوت کردن یک کاربر و اضافه کردن وی به حساب سازمانی خود را دارد. برای اضافه کردن یک کاربر، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. به حساب ادمین سازمانی خود در FAX.IR بروید

۲. به قسمت کاربران بروید و بر روی دعوت کاربر کلیک کنید

۳. آدرس ایمیل کاربری که می خواهید دعوت کنید را وارد کرده و روی ارسال کلیک کنید.

شما می توانید حداکثر ۱۰ نفر را همزمان دعوت کنید. فقط کافی است که آدرس ایمیل ها را وارد کرده و آنها را با ویرگول (کاما) از هم جدا کنید.

دعوت نامه برای کاربر ارسال خواهد شد.کاربر فقط باید از طریق دعوت نامه ثبت نام کند تا به حساب سازمانی شما متصل شود.

 

توجه داشته باشید که فقط ادمین حساب سازمانی و فقط از طریق نسخه وب می تواند این فرآیند را انجام دهد.