1. راهنما
  2. پروفایل
  3. گزینه «نوع فایل» چیست و چه کاربردی دارد؟

گزینه «نوع فایل» چیست و چه کاربردی دارد؟

هنگامی که می خواهید فکس ها را در ایمیل خود دریافت کنید یا از بایگانی خود دانلود نمایید، می توانید فرمت سند دانلود شده را به صورت PDF یا TIFF انتخاب کنید.

۱. وارد حساب کاربری خود در FAX.IR شده و به قسمت پروفایل بروید

۲. قسمت مربوط به فکس من را در برگه عمومی پیدا کرده و روی گزینه ویرایش کلیک نمایید

۳. حال در گزینه نوع فایل، فرمت دانلود اسناد را بین PDF و یا TIFF انتخاب نمایید

۴.برای اعمال تغییر، روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

توجه داشته باشید که این راهنما فقط برای نسخه تحت وب می باشد.