محاسبه هزینه ارسال فکس به مقاصد مختلف می تواند متفاوت باشد.
برای مشاهده نحوه محاسبه صفحات برای مقصد مورد نظر شما، لطفا شماره فکس مقصد را وارد نمایید.

سازمانی

۴۵,۰۰۰ تومان
ماهانه، اشتراک سالیانه

۶۰,۰۰۰ تومان اشتراک یک ماهه
 • ۴۰۰/ماه
 • ۱۰۰ تومان
 • شروع از ۲ شماره*

پیشرفته

۳۰,۰۰۰ تومان
ماهانه، اشتراک سالیانه

۴۰,۰۰۰ تومان اشتراک یک ماهه
 • ۴۰۰/ماه
 • ۱۰۰ تومان

ساده

۱۵,۰۰۰ تومان
ماهانه، اشتراک سالیانه

۲۰,۰۰۰ تومان اشتراک یک ماهه
 • ۱۵۰/ماه
 • ۱۵۰ تومان

رایگان

۰ تومان
 • ۱۰
 • ۲۰۰ تومان
 • تعداد صفحه ارسال/دریافت رایگان
 • هزینه هر صفحه ارسال و یا دریافت مازاد
 • قابلیت ارسال فکس
 • ارسال فکس از ایمیل
 • قابلیت دریافت فکس
 • شماره فکس اختصاصی
 • ذخیره سازی امن اسناد
 • سازگار با نرم افزار موبایل
 • ارسال همزمان به چندین مقصد
 • امضای الکترونیکی
 • دریافت خروجی CSV
 • اولویت در پشتیبانی
 • مدیریت متمرکز چندین کاربر

رایگان

۰ تومان
 • ۱۰
  تعداد صفحه ارسال/دریافت رایگان
 • ۲۰۰ تومان
  هزینه هر صفحه ارسال و یا دریافت مازاد
 • قابلیت ارسال فکس
 • ارسال فکس از ایمیل
 • قابلیت دریافت فکس
 • شماره فکس اختصاصی
 • ذخیره سازی امن اسناد
 • سازگار با نرم افزار موبایل
 • ارسال همزمان به چندین مقصد
 • امضای الکترونیکی
 • دریافت خروجی CSV
 • اولویت در پشتیبانی
 • مدیریت متمرکز چندین کاربر

ساده

۱۵,۰۰۰ تومان
ماهانه، اشتراک سالیانه

۲۰,۰۰۰ تومان اشتراک یک ماهه
 • ۱۵۰/ماه
  تعداد صفحه ارسال/دریافت رایگان
 • ۱۵۰ تومان
  هزینه هر صفحه ارسال و یا دریافت مازاد
 • قابلیت ارسال فکس
 • ارسال فکس از ایمیل
 • قابلیت دریافت فکس
 • شماره فکس اختصاصی
 • ذخیره سازی امن اسناد
 • سازگار با نرم افزار موبایل
 • ارسال همزمان به چندین مقصد
 • امضای الکترونیکی
 • دریافت خروجی CSV
 • اولویت در پشتیبانی
 • مدیریت متمرکز چندین کاربر

پیشرفته

۳۰,۰۰۰ تومان
ماهانه، اشتراک سالیانه

۴۰,۰۰۰ تومان اشتراک یک ماهه
 • ۴۰۰/ماه
  تعداد صفحه ارسال/دریافت رایگان
 • ۱۰۰ تومان
  هزینه هر صفحه ارسال و یا دریافت مازاد
 • قابلیت ارسال فکس
 • ارسال فکس از ایمیل
 • قابلیت دریافت فکس
 • شماره فکس اختصاصی
 • ذخیره سازی امن اسناد
 • سازگار با نرم افزار موبایل
 • ارسال همزمان به چندین مقصد
 • امضای الکترونیکی
 • دریافت خروجی CSV
 • اولویت در پشتیبانی
 • مدیریت متمرکز چندین کاربر

سازمانی

۴۵,۰۰۰ تومان
ماهانه، اشتراک سالیانه

۶۰,۰۰۰ تومان اشتراک یک ماهه
 • ۴۰۰/ماه
  تعداد صفحه ارسال/دریافت رایگان
 • ۱۰۰ تومان
  هزینه هر صفحه ارسال و یا دریافت مازاد
 • قابلیت ارسال فکس
 • ارسال فکس از ایمیل
 • قابلیت دریافت فکس
 • شروع از ۲ شماره*
  شماره فکس اختصاصی
 • ذخیره سازی امن اسناد
 • سازگار با نرم افزار موبایل
 • ارسال همزمان به چندین مقصد
 • امضای الکترونیکی
 • دریافت خروجی CSV
 • اولویت در پشتیبانی
 • مدیریت متمرکز چندین کاربر

*یک پنل سازمانی شامل ۲ شماره فکس اختصاصی می باشد. هزینه افزودن شماره فکس مازاد، ماهیانه ۱۵,۰۰۰ تومان می باشد.

محاسبه هزینه ارسال فکس به مقاصد مختلف می تواند متفاوت باشد. برای دریافت جزئیات به صفحه “نرخ ارسال فکس” مراجعه نمایید.

در صورتیکه تمایل به داشتن شماره دلخواه خود دارید؛ لازم است یکبار مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان برای دریافت شماره انتخابی و یا مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ تومان برای داشتن شماره طلایی بپردازید.

هر SMS اطلاع رسانی از وضعیت ارسال و یا دریافت فکس جدید معادل یک صفحه محاسبه می گردد. در صورت عدم تمایل به دریافت SMS امکان غیر فعال سازی آن در حساب کاربری موجود می باشد.

تمامی قیمت های اعلامی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.